Skip to content

BK i Sverige

Organisation

Föreningen: 
Brahma Kumaris är i Sverige registrerad som ideell förening sedan 1991.

Styrelse
Varje: år väljs en styrelse som har ansvar för att föreningens arbete utförs i enlighet med föreningens syfte, som återges i stadgarna.

Organisationsnummer: 
802015-5324

Bank: 
Nordea
PlusGiro 49 95 98-1
Bankgiro: 5860-7516

AdobeStock_106816376

Historia

1981 såddes första fröet till Brahma Kumaris verksamhet i Norden. En liten skara entusiaster började samlas hemma hos ett ung par i Fisksätra för att meditera och studera andlig kunskap från Indien. Ami från Finland och Javier från Spanien hade mött BK i Australien och ville nu dela med sig av kunskapen och uppleva den positiva kraften i att meditera i grupp.

1983 I Stuvsta rustades ett rivningsfärdigt hus upp. Där hölls kurser och program med en bred variation, som engagerade många människor. Stora ledare inom BK, såsom Dadi Janki, Syster Jayanti och Jagdish Chander, kom dit på besök. Ett center öppnades i Uppsala för att bara ett år senare flytta till Köpenhamn, genom vilket BK introducerades i Danmark.

1985 Under ett par år huserade Brahma Kumaris i en villa i Enskede.

1987 Verksamheten flyttade igen, nu till en butikslokal i Björkhagen.

I den knarriga lilla lokalen med väggar av papp skedde stordåd. Kurser, program, teater, underhållning och besök av Dadi Prakashmani, då internationell chef för BK. Med Brian Bacon, ledarskapskonsult från Australien, höll vi program inom försvaret och affärsvärlden och vi lärde känna PeÅ Schörling, Major och chef för MARULK, Marinens ledarskapsutbildning på Berga Örlogsskolor. PeÅ öppnade dörren till andlighet för många i ledande befattning under kommande 10 år.

1993 blev lokalen för trång och beslutet att flytta sammanträffade med effekterna av byggkraschen. Många lokaler stod tomma i stan. Vi fann lokaler på Styrmansgatan, intill Strandvägen. Antalet kursdeltagare ökade drastiskt och trots ökat utrymme, fick vi fördubbla antalet kurser för att klara trycket. Det tycktes ha ett tydligt samband med den ekonomiska krisen.

1994 invigdes det nya centret på Styrmansgatan av Dadi Janki, Syster Jayanti och Brian Bacon.

Self Managing Leadership blev en hit och hölls regelbundet på Styrmansgatan och i organisationer som Försvarsmakten, IHM Business School och senare på HageGården Musikcenter i Värmland.

1997 Anthony Strano besökte Sverige för första gången, och det visade sig bli många fler visiter. De innehöll föreläsningar, dialoger, möten, retreater för vetenskapsmän och gemensamma retreater för våra center i Skandinavien.

2000 öppnades center i Högdalen.

2001-2005 drevs center i Västra Frölunda utanför Göteborg.

2004 på annandag jul förlorade vi PeÅ Schörling i tsunamin i Thailand.

2005-2008 gav vi ut flera böcker av Anthony Strano på svenska. Vi arrangerade kreativa konsertprogram på Musikmuseet med olika gästartister.

2012-2017 drevs center i Stora Vika, Nynäshamn.

2015 lämnade vi lokalen på Styrmansgatan, den skulle säljas som bostäder. En spännande period av förändring inleddes. Vi höll vår programverksamhet inhyrd på olika ställen på stan, samarbetade på nya sätt och fick nya idéer.

2017 hittade vi en butikslokal på Fleminggatan 29 på Kungsholmen i Stockholm, den 22 december skrev vi kontrakt.

2018 Vi inredde våra nya lokaler och den 1 juni invigdes de offentligt av Syster Jayanti som ansvarar för Brahma Kumaris i Europa.

I samarbete med våra center i Norden har vi under många år erbjudit en meditationsretreat på Global Retreat Centre utanför Oxford, England.

I samarbete med våra center i Norden arrangeras varje sommar en retreat för alla som regelbundet studerar vid våra center. Vi har hållit den många gånger i Småland och på västkusten, ofta varit i Danmark och i Finland och med i storslagna vyer i Norge. Vårt samarbete i Norden är starkt och betyder mycket för oss.

Meditationer för personal inom Regeringskansliet och Riksdagen erbjuds regelbundet sedan 1999.