Skip to content

Brahma Kumaris, som har sitt andliga huvudkvarter i Mount Abu, Indien, består av ett världsomspännande nätverk med center i över 110 länder. Det är en internationell icke-statlig organisation (NGO) inom Förenta Nationerna, med konsultativ status inom Ekonomiska och Sociala Rådet (ECOSOC).

Brahma Kumaris främjar FN:s syfte och principer genom sitt andliga perspektiv vad gäller medvetenhet, attityd, vision och handling. Detta sker genom BK:s engagemang i frågor rörande Millenniemålen, klimatförändringar, livsmedelskris, jämlikhet, världshälsan, humanitära nödhjälpsbehov, mänskliga rättigheter, kvinnor, barn och ungdom.

Läs med på vår internationella hemsida