Hoppa till innehåll

Brahma Kumaris, som har sitt andliga huvudkvarter i Mount Abu, Indien, består av ett världsomspännande nätverk med center i över 110 länder. Det är en internationell icke-statlig organisation (NGO) inom Förenta Nationerna, med konsultativ status inom Ekonomiska och Sociala Rådet (ECOSOC).

Brahma Kumaris främjar FN:s syfte och principer genom sitt andliga perspektiv vad gäller medvetenhet, attityd, vision och handling. Detta sker genom BK:s engagemang i frågor rörande Millenniemålen, klimatförändringar, livsmedelskris, jämlikhet, världshälsan, humanitära nödhjälpsbehov, mänskliga rättigheter, kvinnor, barn och ungdom.

Läs med på vår internationella hemsida

Vi går online!
För att ta hand om oss själva och andra stänger centren tills vidare. Vi öppnar istället vår verksamhet online, där vi kommer att erbjuda både meditationer och kurser!
Program kommer successivt att läggas upp på kalendern.

YouTube
Vägledande meditationer, musik och föreläsningar läggs nu upp på vår Youtube kanal.

Coronavirus (COVID-19)