Skip to content

Att lära oss att leva i harmoni med naturen är det mest akuta behovet i vår tid. När fler av oss utsätts för ett större informationsflöde ökar behovet av att få tillgång till större lugn och medkänsla. För att kunna leva som en global invånare behöver vi ta mer hand om varandra och vår alltmer ömtåliga värld.

Brahma Kumaris Environment Initiative handlar lika mycket om att skapa en större miljömedvetenhet i vår egen organisation, som att samarbeta med och lära av andra genom dialog, partnerskap, FN-konferenser och lokala initiati

Såsom en andlig organisation är vårt främsta mål att hjälpa människor att uppleva större välbefinnande genom inre frid och globala värderingar. Därför bygger vårt miljöinitiativ på fem huvudsakliga principer:

  • Leva med enkelhet
  • Köpa med empati
  • Använda ekonomiskt
  • Fortsätta lära sig
  • Dela med sig generöst