Skip to content

Andlighet i praktiken är en samling korta videos med syfte att inspirera till reflektion över vad andlighet är, hur vi kan praktisera andlighet i vardagen och hur vi kan finna lösningar på många av de svårigheter vi står inför.

Syster Jayanti Kirpalani, huvudansvarig för Brahma Kumaris i Europa, delar med sig av sin erfarenhet och leder oss på vägen. Hon har en otrolig förmåga att förklara andlig kunskap på ett enkelt och tydligt sätt, som gör det lätt att förstå och ta till sig och som inspirerar till att tillämpa andlighet i vardagen.

Eric Le Reste och Judy Rodgers, som har arbetat inom mediabranschen och praktiserat Raja Yoga under lång tid, syns då och då under inspelningarna. De har utvecklat idén och formulerat frågorna som videoserien grundar sig på.

Vi hoppas att du kommer ha glädje av detta, utforska din egen andlighet och testa några av de idéer som föreslås för att komma i kontakt med dina inre kvaliteter och låta dem få komma till uttryck.

Svensk text: Om svensk text inte visas automatiskt: Välj helskärmsläge/inställningar/undertexter/svenska

Det finns ännu fler videor i serien på vår internationella hemsida, dock utan svensk översättning.

När jag förändras, förändras världen
Att upptäcka det inre jaget
Andlig vision
Självständighet
Förlåta mig själv och andra
Att vara kvar i en offerroll
Att bry mig om mig själv, andra och uppgiften
Andliga lösningar
Att stifta bekantskap med Gud
https://youtu.be/Ocs-3bqhy8Q
Ny syn på begreppen allestädes närvaro & allsmäktig
Andlighet, etik och moral
Utmattad pga medkänsla