25 maj 2019 15:00 - 16:30

Brahma Kumaris, Högdalen

Trollesundsvägen 103, 1 tr

Skapa en plan för din inre utveckling!

Inre ledstjärna är en kortlek som uppmuntrar oss till att bli mer medvetna om våra inre krafter & egenskaper och att aktivt använda dem i livet.

Ju mer vi lär känna och uppskatta oss själva, desto mer kan vi vara i harmoni med andra. Vår självrespekt stärks när vi kan ha inflytande över våra egna liv.

Lägg en plan för din egen inre utveckling för ett år, en månad eller så lång tid du önskar. Kortleken består av 66 positiva kvaliteter och man drar sex kort, ett kort vardera för sex olika områden i livet.

Använd denna plan som vägledning och uppmuntran i ditt liv.

Vi avslutar med lite reflektion och meditation.

Kortlekar finns till försäljning.

Fri entré, men anmälan behövs.
Anmäl dig här på hemsidan.

Hör av dig vid förhinder, då kan din plats ges till någon annan.

VÄLKOMMEN!