13 januari 2019 15:00 - 17:00

Brahma Kumaris, Kungsholmen

Fleminggatan 29

Våra viktigaste insikter sker ofta i tystnad. När vi ställer frågor som har att göra med oss själva och vår riktning i livet är det värdefullt att ta ett steg tillbaka och lyssna till det inre jaget, därför att de sanna svaren finns inom oss.

Välkommen att delta i detta program för dig som är intresserad av att gå djupare i dig själv på ett äkta sätt, i en trygg och accepterande miljö. Tid för reflektion, meditation och att dela visdom samlad från personlig erfarenhet.

Programmet leds av Stefania Olafsdottir från Brahma Kumaris Island och Susanne Myrehed från Brahma Kumaris Stockholm.

På engelska

Fri entré, men anmälan behövs

Välkommen!