Förändring

Flera bra saker börjar hända när du koncentrerar dig på din egen förändring, istället för att jaga upp dig över hur du tycker att andra borde förändras: Du känner dig bättre som människa. Du får en positiv känsla för andra och börjar förstå dem bättre. Andras inställning gentemot dig blir mer positiv. Det finns mycket att vinna genom att ändra på sig själv.

Prenumerera på Dagens guldkorn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.