Fråga ditt samvete

För att rådfråga ditt samvete: Sitt i stillhet och lugna tankarna. Låt frid fylla ditt hjärta. Ställ sedan en fråga till ditt samvete, din inre kompass. Lyssna med öppenhet och tålamod.

Prenumerera på Dagens guldkorn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.