Skip to content

 

Meditationsövning

Avsätt 10 till 20 minuter varje morgon och kväll för meditation.
 Finn en lugn plats, eventuellt med dämpad belysning och behaglig musik, för att skapa den rätta stämningen.

Sitt bekvämt, med ryggen rak på en stol eller på golvet.

Håll ögonen öppna, utan att stirra. Låt blicken vila på ett objekt framför dig.

Dra försiktigt bort din uppmärksamhet från aktiviteter och ljud omkring dig.

Bli en iakttagare av dina egna tankar.

Betrakta utan att värdera eller bli uppslukad av tankarna.

Gradvis kommer tankarna sakta ned och du kommer att känna dig mer lugn.

Skapa en tanke om dig själv, till exempel “Jag är en fridfull själ”.

Dröj kvar vid denna tanke. Föreställ dig själv lugn, stilla och fridfull.

Förbli nu kvar så länge som möjligt i medvetenheten om denna enda tanke. Ge inte efter för andra tankar och minnen, som försöker att distrahera dig; se bara på dem när de passerar och vänd sedan tillbaka till tanken om dig själv som en “fridfull själ”.

Stabilisera dig själv i dessa tankar och känslor några minuter.

Avsluta din meditation med att sluta ögonen ett par minuter och upplev stillheten inombords.