Skip to content

Vägledande meditationer

Själen, vägledande meditationer

Vägledda meditationer

Om Shanti, vägledda meditationer

Meditationspauser

Korta meditationspauser som hjälper dig att utveckla ett större lugn genom vardagen. Lyssna här!

Just-A-Minute är en global kampanj för att sprida sinnesro bland människor i en alltmer uppskruvad värld. En uppmuntran till regelbundna pauser i vardagen för att återknyta till ett inre lugn, till styrkor och positiva värden. Läs mer på:

Sitt bekvämt och låt kroppen slappna av.

Låt ögonen vara öppna och vila blicken på en vald punkt någonstans framför dig.

Drag tillbaka uppmärksamheten från allt som pågår runt omkring.

Följ tankarna som beskrivs i de vägledda meditationerna.

Lägg märke till och uppskatta de positiva känslor som kanske väcks genom denna övning.

Dröj kvar i dessa känslor en liten stund.

Avsluta din meditation genom att sluta ögonen och låt det bli alldeles stilla inombords.