Skip to content

Integritetspolicy

Dataansvar
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

Kontaktuppgifter dataansvarig
Brahma Kumaris Sverige är dataansvarig och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med lagen.
Kontaktuppgifter:
E-post: stockholm@se.brahmakumaris.org
Hemsida: www.brahmakumaris.se
Kontaktperson: Marie Nordlander

Vi säkerställer transparent databehandling
När vi ber dig om personuppgifter, upplyser vi dig om vilka data vi behandlar om dig och för vilket ändamål.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar följande personuppgifter:
– Vanliga personuppgifter som namn, e-post, telefonnummer, postadress etc.
– I vissa fall förekommer känsliga personuppgifter, som t.ex. upplysningar om hälsa och liknande om du ska på retreat.

Vi samlar in och förvarar dina uppgifter för att kunna:
– tillmötesgå din begäran om tjänster: t.ex. anmälan till kurs, meditationer etc.
– anpassa vår kommunikation till dig: t.ex. e-post med Dagens Guldkorn, information om kurser, program och liknande.

Vi hanterar endast nödvändiga personuppgifter
Vi samlar in, hanterar och förvarar endast personuppgifter och information som är nödvändig, i förhållande till syftet detta samlas in för. Vissa uppgifter är nödvändiga utifrån lagstiftning, att samla in och förvara för att driva föreningen. Andra uppgifter är nödvändiga för att uppfylla kontrakt eller rättsligt åtagande.

Vi uppdaterar dina personuppgifter
Då vår service är beroende av att dina uppgifter är korrekta, ber vi dig att upplysa oss om ändringar av betydelse i dina data.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga
Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga, i förhållande till syftet för vilket de samlades in.

Vi ber om ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter
Vi ber om ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter, som t.ex. vid anmälan till program eller e-postutskick. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst avsluta det genom att kontakta oss.

Vi ger inte dina personuppgifter vidare till tredje part

Säkerhet
Vi har vidtagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot att bli ändrade samt mot att utomstående får tillgång till eller kännedom om dem.

Användning av cookies
Vår hemsideleverantör använder cookies. Om du inte vill ha cookies kan du undvika dem genom att ändra inställningar i din webbläsare. Då kommer vissa sidor på vår hemsida inte att kunna läsas.

Dina rättigheter
Du har när som helst rätt till att få information om vilka uppgifter vi hanterar om dig, var de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi förvarar dina personuppgifter. Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade.

Om du tycker att dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte de ursprungligen samlades in för, kan du be att få dem borttagna. Det kommer dock finnas tillfällen då vi först kan ta bort dina uppgifter efter att våra förpliktelser till offentliga myndigheter är fullbordade. Om du t.ex. har bidragit ekonomiskt via bank eller Swish, kommer ditt namn att synas i vår bokföring i 7 år. Därefter makuleras den.

När du vänder dig till oss med en begäran om att få ändra eller radera dina personuppgifter, genomför vi ändringar eller raderar så snart som det är möjligt.