Skip to content
AdobeStock_94019049

Andlig kraft ger sig tillkänna genom inre förmågor som vi har stor användning för i vardagen. Här är åtta grundläggande förmågor som är lätta att känna igen. Vi har alla dessa förmågor, i olika grad och i olika sammanhang. Genom att hämta kraft i meditation, träna själsmedvetenhet och vara medveten om dessa förmågor utvecklar vi dem i våra liv.

Förmågan att dra sig tillbaka, dvs. att dra uppmärksamheten tillbaka från omvärlden, det är grunden för att spara på sina inre krafter. Vad du än gör så kan du dra uppmärksamheten tillbaka och återvända till ditt tillstånd av inre frid. På så sätt slösar du inte med mental energi. Du blir herre över dina tankar och det gör dig kraftfull.

Förmågan att packa ihop onödiga tankar betyder att du reser med lätt bagage. Du tar bara med dig det allra nödvändigaste. Onödiga tankar gör dig både fysiskt och psykiskt trött. Med förmågan att släppa taget och sätta punkt, kan du gå vidare med lätthet i sinne och hjärta.

Förmågan att tolerera svårigheter är en inre motståndskraft som skyddar dig från att absorbera negativitet. Att tolerera är inte detsamma som att uthärda, det är en kraftfull position av säkerhet och trygghet som får dig att med respekt och förståelse handskas med situationer och människor.

Förmågan att anpassa sig är kraften att stå över varje kollision mellan olika personligheter, att kunna forma och anpassa sig när situationen så kräver. Du är aldrig den som skapar konflikter. På samma sätt som havet tar emot alla floder förkastar du inte någon utan förändrar negativa förhållanden till något positivt genom osjälviska känslor och goda önskningar.

Förmågan att urskilja hjälper dig att värdera saker som de verkligen är. På samma sätt som en juvelerare kan urskilja äkta juveler från falska, kan du ha kvar dina positiva, meningsfulla tankar och göra dig av med de destruktiva och skadliga. Det är oftast negativa tankar som förmörkar urskiljningsförmågan.

Förmågan att bedöma får dig att fatta klara och opartiska beslut. För att kunna göra det måste du förbli opåverkad av situationer, känslor och andras åsikter. Träningen i att vara en opartisk betraktare i meditation stödjer denna utveckling.

Förmågan att bemöta hinder i livet (mod) ger dig värdighet. Du behöver kunna iaktta och se bortom problem och svårigheter. Du kan då se det positiva i det som först verkar negativt.

Förmågan att samarbeta gör att livet fungerar. Vad en inte kan göra, det kan två och vad två inte kan göra, det kan tio. Själsmedvetenhet och respekt stödjer välvilja, enhet och samarbete i en grupp.