Skip to content
AdobeStock_126927802

Evighet: Tiden som en cykel

Det är svårt för sinnet att förstå evighet – ingen början, inget slut. Om jag tittar på en cirkel, ett hjul, är det omöjligt att hitta början och slutet. Kan en sådan bild hjälpa mig att förstå evighet?

Det cykliska världsdramats fem faser är berättelsen om spelet mellan goda och onda krafter och om de olika tillstånd som människans själ går igenom under fem olika faser. Det är historien om mänsklighetens dramatiska resa genom evighetens cykel. Det är den mest fantastiska berättelse som någonsin har berättats. Och vi tycker alla om en bra historia! 
Fas 1, Guldåldern börjar med en tidig morgonscen i en gyllene tidsålder. Människorna är helt i kontakt med sina själskvaliteter och allt andas fredlig samexistens.
Fas 2, Silveråldern fortsätter med en eftermiddagsscen under vilken en mycket gradvis nedgång äger rum, som aktörerna – som nu är fler – inte ens märker.
Fas 3, Kopparåldern – skiftet från eftermiddag till kväll är dramatiskt. Den markerar ett väldigt skifte i medvetandet, från självkännedom till glömska av den sanna andliga identiteten.
Fas 4, Järnåldern finner världens scen i mörker, illusion och förtvivlan. 
Fas 5/0, Diamantåldern / Mötesåldern – en medvetandeförändring och ett uppvaknande sker. Den inneboende historian om människolivet träder fram: själens odödlighet; själens sanna och eviga förhållande till Gud samt vägen till förnyelse. Nattens mörker går sakta över till den nya dagens gryningsljus. Människorna skapar fröet till en ny och harmonisk värld, genom att förändra sitt inre tillstånd: "När jag förändras, förändras världen."