Skip to content

Gud är, liksom vi, en själ. Det är den Högsta Själen, den enda själ som är evigt okroppslig. Gud blir inte arg, straffar inte och skapar inte krig och död. Det är mänskliga idéer. Liksom den fysiska solen, som ger ljus och liv utan åtskillnad till alla varelser, är Gud den Andliga Solen som ger ljus till alla, vilka de än är och var de än är. Guds roll är att påminna var och en om deras innersta kvaliteter av frid, kärlek och lycka för att vi skall hitta tillbaka till en ursprunglig harmoni. För att kunna uppfatta och ta emot vad Gud vill ge oss behöver vi förändra vårt medvetande. Meditation hjälper oss att i tanken gå bortom en begränsad uppfattning av oss själva och få en mental kontakt med Källan av andlig kraft. Upplevelsen av Guds kärlek stärker själens vilja att befria sig själv från sorg orsakad av själviska begär, vrede, rädsla, ego och beroenden. När vi lär oss att skapa denna förbindelse, då har vi alltid tillgång till en källa av hjälp och kraft vad som än händer – och den källan är bara en tanke bort.

AdobeStock_58999408