Skip to content

För varje handling på det andliga planet finns en likvärdig och motsatt reaktion. Det betyder att om man ger lycka, upplevs lycka i gengäld och om man ger sorg, upplevs sorg i lika stor grad. Det jag orsakar någon annan måste slutligen bli min egen upplevelse.

Varje handling orsakar en konsekvens. På samma sätt kan händelser (och effekterna av dem) enbart uppstå när en motsvarande orsak har förekommit. Detta betyder att omständigheten som jag befinner mig i för tillfället är konsekvensen av mina egna tidigare tankar, beslut och handlingar. Att förstå karmalagen ger en djup innebörd till begrepp som ansvar och rättvisa.

Ibland förstås karmalagen bara till hälften. Någon kan hjälplöst tänka: ”Om det som händer mig nu beror på vad jag har gjort tidigare, kan jag inte göra något åt det.” Men om det förflutna skapade min nutid skapar också nutidens tankar, beslut och handlingar min framtid. Istället för att vara ett offer för vårt förflutna, inspirerar karmalagen oss att aktivt delta i skapandet av vårt eget öde.

Tanken är ett frö, handlingen är dess frukt. Fruktens kvalitet beror på fröets kvalitet. Bra tankar leder till bra handlingar som ger välgång både till andra och mig själv. Karmalagen fungerar till min fördel när jag slutar upp med vanehandlingar som är skadliga. Jag skapar god karma när jag tar ansvar för att på ett positivt sätt ta itu med konsekvenserna av de skadliga vanehandlingarna och är uppmärksam på att från och med nu utföra konstruktiva, uppbyggliga handlingar. Karmalagen är absolut rättvis och dess långa arm når med lätthet från ett liv in i nästa. Den gör det möjligt för själen att skörda frukten av de frön som har såtts och att skapa det öde själen önskar.

Meditation gör det möjligt för mig att reglera mina ”karmiska konton” på bästa möjliga sätt och visar mig hur jag ökar mina karmiska tillgångar för framtiden.

AdobeStock_86248497