Skip to content

Mänsklighetens släktträd

Ett träds livscykel i naturen – dess ursprung, växt, nedbrytning och förnyelse – är en bra motsvarighet till det mänskliga släktträdets livscykel. Alla trädets delar är förbundna med varandra. Det som händer en del av trädet påverkar hela trädet. Att titta på mänsklighetens träd som är så gott som färdigvuxet, är att betrakta och förstå dess resa på Jorden genom tiderna.

Mänsklighetens släktträd börjar med ett litet frö och växer sig större och större. Det som i början är en liten späd stam med några få blad, blir med tiden kraftigare och kraftigare med många blad som är spridda långt från varandra. Från en punkt till en massiv expansion.

Vi kommer från samma frö, men har vuxit längre och längre ifrån varandra. Så vi märker inte längre vår gemenskap och samhörighet utan fokuserar istället på olikheter, med lidande och konflikt som följd.

I meditation kan vi gå tillbaka till våra andliga rötter, till våra ursprungliga, gemensamma värden och återupptäcka samhörigheten med alla våra systrar och bröder världen över.

AdobeStock_132434237