Skip to content

Människan består av kropp och själ/medvetande.

Du är en själ, du är medvetandet där tankarna föds. Du är en gäst här på Jorden och en hyresgäst i din kropp. Dina ursprungliga kvaliteter är: frid, kärlek, glädje, renhet och visdom. Att upptäcka sin sanna identitet (jag är en själ) är nyckeln till att uppleva sin ursprungliga, sanna natur (jag är frid och glädje). Du, själen, är en skådespelare som är rustad att spela många olika roller. Du går in i en roll för att uträtta en uppgift och lämnar den igen när uppgiften är klar. När du känner till det rätta förhållandet mellan kropp och själ kan du ta hand om din kropp på bästa sätt. Kroppen är din kostym och du, själen, är aktören.

Varje själ är som ett batteri som kom fylld av positiv kraft till världen. Som batteriet laddas ur när det används, förbrukar var och en av oss vår inre, andliga kraft och blir med tiden svagare. Meditationen syftar till att väcka upp det ursprungliga själsmedvetandet igen och att ladda oss med ny andlig kraft. Föreställ dig under några minuter att du är en själ, en ”varelse” som finns i mitten av pannan, innanför dina ögons fönster. När du är i detta medvetande är du själsmedveten. Detta är din andliga identitet.

AdobeStock_129802238