Skip to content

Självrespekt

IMG_5400

Att vara underkastad människor eller ägodelar bottnar i rädsla för att vara sig själv. Självrespekt förlöser oss från rädsla och beroende. När jag tänker självständigt och djupt, kan jag befria mig från att vara under inflytande av sociala mönster och personers åsikter.

Prenumerera på Dagens guldkorn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.