Skip to content

Släppa taget

tit-481988__340

Om jag låter bitterhet och vrede få fäste inom mig kommer det påverka mina relationer och skapa missnöje. Ju mer jag avskärmar mig från andra, desto mer främmande blir jag inför mig själv. Genom att släppa taget om sorg och negativitet, kan min natur bli öppen och kärleksfull.

Prenumerera på Dagens guldkorn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.