Tålamod

Tålamod är att arbeta med respekt för den naturliga processen. Det är att vänta in att det inneboende goda ska visa sig, precis som en knopp öppnar sig för sin blomma.

Prenumerera på Dagens guldkorn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.