Vägledande meditationer och korta beskrivningar hur man gör

Just a minute 7 steps, Sr Jayani & Anthony Strano

Från CD:n Link of Life av Anthny Strano

Stepping inwards, Anthony Strano

Från CD:n Link of Life av Anthny Strano

Being at Peace, Anthony Strano

Från CD:n A Time for Healing av Anthony Strano

Focus & Flow, Anthony Strano

Från CD:n '8 Principals of Spiritual Living' som hör till boken: "Slaying the three Dragons: Overcoming Doubt, Worry and Fear" av Anthony Strano

Creating a Hero, Anthony Strano

Från CD:n Creating a Hero av Anthony Strano