Enkelhet

När du är vänlig och har ärliga avsikter, reds mycket ut av sig själv.

Prenumerera på Dagens guldkorn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.