Frihet

Frihet är att ha självinsikt och självaktning som grund för sin känsla av identitet. Det skapar inre stabilitet och får rädsla för det som är avvikande att lösas upp.

Prenumerera på Dagens guldkorn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.